หัวเรื่องกระทู้: พี่จุก วัดสวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม - พี่จุก กุมารเทพ กายทิพย์ :: ภาพจากงาน กฐินและผ้าป่า"พี่จุก" 24 ตุลาคม 2552

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 21:48
#1

งานกฐินและผ้าป่า "พี่จุก" สร้างหอฉันท์เอนกประสงค์ ณ.วัดสวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 24 ตุลาคม 2552

หลังจากตั้งองค์ กฐินและผ้าป่า แล้ว ก็ถวายภัตตาหารเพลพระทั้งวัด
image.ohozaa.com/ig/kathinpeejuke11.jpg

image.ohozaa.com/in/kathinpeejuke10.jpg

image.ohozaa.com/ik/kathinpeejuke12.jpg

แก้ไขโดย bob เมื่อ 25-10-2009 01:34

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 21:49
#2

image.ohozaa.com/ip/kathinpeejuke13.jpg

ในครัวหลังศาลา (เบื้องหลังคณะทำงาน อิอิอิ)
image.ohozaa.com/iy/kathinpeejuke15.jpg

image.ohozaa.com/i6/kathinpeejuke16.jpg

แก้ไขโดย bob เมื่อ 25-10-2009 00:02

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 21:49
#3

คณะทำงานที่หลังศาลา
image.ohozaa.com/ij/kathinpeejuke17.jpg

หลังจากถวายภัตตาหารเพลแล้ว ก็พักกันผ่อนตามอัธยาศัย(รอเวลาทอดกฐินและผ้าป่า)
image.ohozaa.com/io/kathinpeejuke20.jpg

image.ohozaa.com/i7/kathinpeejuke21.jpg

แก้ไขโดย bob เมื่อ 25-10-2009 00:06

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 21:51
#4

image.ohozaa.com/ip/kathinpeejuke24.jpg

image.ohozaa.com/ia/kathinpeejuke37.jpg

image.ohozaa.com/is/kathinpeejuke70.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 21:52
#5

image.ohozaa.com/it/kathinpeejuke71.jpg

image.ohozaa.com/ia/kathinpeejuke72.jpg

เจ้าภาพและประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

image.ohozaa.com/it/kathinpeejuke75.jpg

แก้ไขโดย bob เมื่อ 24-10-2009 21:53

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 21:55
#6

เริ่มพิธีิ

image.ohozaa.com/ir/kathinpeejuke76.jpg

image.ohozaa.com/ir/kathinpeejuke76.jpg

image.ohozaa.com/io/kathinpeejuke77.jpg

แก้ไขโดย bob เมื่อ 25-10-2009 00:07

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 21:56
#7

image.ohozaa.com/ix/kathinpeejuke79.jpg

image.ohozaa.com/it/kathinpeejuke78.jpg

image.ohozaa.com/i4/kathinpeejuke80.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 21:57
#8

image.ohozaa.com/io/kathinpeejuke81.jpg

image.ohozaa.com/iy/kathinpeejuke82.jpg

image.ohozaa.com/io/kathinpeejuke83.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 21:57
#9

image.ohozaa.com/if/kathinpeejuke84.jpg

image.ohozaa.com/ih/kathinpeejuke86.jpg

image.ohozaa.com/i8/kathinpeejuke87.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 21:58
#10

image.ohozaa.com/io/kathinpeejuke88.jpg

image.ohozaa.com/if/kathinpeejuke89.jpg

image.ohozaa.com/ip/kathinpeejuke90.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 21:58
#11

image.ohozaa.com/if/kathinpeejuke92.jpg

image.ohozaa.com/iw/kathinpeejuke94.jpg

image.ohozaa.com/i6/kathinpeejuke95.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 21:59
#12

image.ohozaa.com/i3/kathinpeejuke96.jpg

image.ohozaa.com/i7/kathinpeejuke97.jpg

image.ohozaa.com/i2/kathinpeejuke98.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 21:59
#13

image.ohozaa.com/iy/kathinpeejuke99.jpg

image.ohozaa.com/is/kathinpeejuke102.jpg

image.ohozaa.com/id/kathinpeejuke103.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 22:00
#14

image.ohozaa.com/id/kathinpeejuke105.jpg

image.ohozaa.com/ix/kathinpeejuke106.jpg

image.ohozaa.com/i3/kathinpeejuke107.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 22:00
#15

image.ohozaa.com/iq/kathinpeejuke108.jpg

image.ohozaa.com/i7/kathinpeejuke109.jpg

image.ohozaa.com/ix/kathinpeejuke110.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 22:00
#16

image.ohozaa.com/if/kathinpeejuke111.jpg

image.ohozaa.com/im/kathinpeejuke112.jpg

image.ohozaa.com/i4/kathinpeejuke113.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 22:01
#17

image.ohozaa.com/iq/kathinpeejuke114.jpg

image.ohozaa.com/iu/kathinpeejuke115.jpg

image.ohozaa.com/is/kathinpeejuke116.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 22:03
#18

image.ohozaa.com/id/kathinpeejuke117.jpg

image.ohozaa.com/iu/kathinpeejuke118.jpg

image.ohozaa.com/is/kathinpeejuke119.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 22:04
#19

image.ohozaa.com/i6/kathinpeejuke120.jpg

image.ohozaa.com/i6/kathinpeejuke121.jpg

image.ohozaa.com/iv/kathinpeejuke122.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 22:04
#20

image.ohozaa.com/ip/kathinpeejuke124.jpg

image.ohozaa.com/ix/kathinpeejuke125.jpg

หลวงพ่อท่านกำลังประกาศรายชื่อและกล่าวขอบใจเจ้าภาพทั้งหลายที่ได้นำกฐินและผ้าป่ามาทอดในวันนี้
image.ohozaa.com/i2/kathinpeejuke129.jpg

แก้ไขโดย bob เมื่อ 25-10-2009 00:14

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 22:05
#21

วันนี้ หลวงพ่อ ท่านอัญเชิญ "พี่จุก" จากกุฏิ ลงมาที่ศาลา เพื่อให้ผู้ที่รักและศรัทธาพี่จุกได้สักการะบูชา เพราะผู้ที่รักและศรัทธามากันเยอะมากๆ

image.ohozaa.com/im/kathinpeejuke126a.jpg

image.ohozaa.com/iw/kathinpeejuke127a.jpg

image.ohozaa.com/ii/kathinpeejuke128a.jpg

แก้ไขโดย bob เมื่อ 24-10-2009 22:07

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 22:08
#22

image.ohozaa.com/i6/kathinpeejuke130a.jpg

image.ohozaa.com/i6/kathinpeejuke131.jpg

image.ohozaa.com/ix/kathinpeejuke132.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 22:08
#23

image.ohozaa.com/i7/kathinpeejuke133.jpg

image.ohozaa.com/ip/kathinpeejuke134.jpg

คณะประธานและเจ้าภาพในการทอดกฐินในครั้งนี้
image.ohozaa.com/id/kathinpeejuke135.jpg

image.ohozaa.com/ih/kathinpeejuke136.jpg

แก้ไขโดย bob เมื่อ 25-10-2009 00:00

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 22:10
#24

www.wantup.com/images/736_Kathin_Peejuke_137_.jpg

www.wantup.com/images/416_Kathin_Peejuke_138_.jpg

www.wantup.com/images/596_Kathin_Peejuke_139_.jpg

แก้ไขโดย bob เมื่อ 24-10-2009 23:24

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 23:24
#25

www.wantup.com/images/929_Kathin_Peejuke_140_.jpg

www.wantup.com/images/498_Kathin_Peejuke_142_.jpg

www.wantup.com/images/734_Kathin_Peejuke_143_.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 23:28
#26

หลวงพ่อกำลัง รับผ้าป่า

www.wantup.com/images/550_Kathin_Peejuke_144_.jpg

www.wantup.com/images/697_Kathin_Peejuke_145_.jpg

หลังจากเสร็จสิ้นจากการรับผ้าป่า หลวงพ่อท่านก็เล่าประวัติความเป็นมาของวัดและพี่จุก

www.wantup.com/images/468_Kathin_Peejuke_146_.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 23:30
#27

หลวงพ่อท่านกำลังเล่าประวัติความเป็นมาของวัดและพี่จุก

www.wantup.com/images/948_Kathin_Peejuke_147_.jpg

www.wantup.com/images/557_Kathin_Peejuke_148_.jpg

www.wantup.com/images/748_Kathin_Peejuke_149_.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 23:34
#28

หลวงพ่อท่านกำลังบอกบุญญาติโยมหาเจ้าภาพในคราวต่อไป

www.wantup.com/images/752_Kathin_Peejuke_150_.jpg

ผู้มีจิตศรัทธากำลังตั้งใจฟัง

www.wantup.com/images/400_Kathin_Peejuke_151_.jpg

กำลังปลดปัจจัย(เงิน)จากต้นผ้าป่ามานับ

www.wantup.com/images/476_Kathin_Peejuke_152_.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 23:38
#29

นับเงิน ก็นับกันไป อิอิ

www.wantup.com/images/770_Kathin_Peejuke_155_.jpg

ฟังหลวงพ่อ ก็ ฟังกันไป อะอะ

www.wantup.com/images/304_Kathin_Peejuke_153_.jpg

www.wantup.com/images/472_Kathin_Peejuke_154_.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 23:40
#30

ทั้งนับ ทั้งฟัง อะอิอะอิ

www.wantup.com/images/756_Kathin_Peejuke_156_.jpg

www.wantup.com/images/368_Kathin_Peejuke_157_.jpg

www.wantup.com/images/381_Kathin_Peejuke_158_.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 23:42
#31

อ้า...ญาติ โยม ทั้งหลาย เตรียมตัว กรวดน้ำ และรับพร จ้าาาาา

www.wantup.com/images/708_Kathin_Peejuke_159_.jpg

www.wantup.com/images/956_Kathin_Peejuke_160_.jpg

www.wantup.com/images/549_Kathin_Peejuke_161_.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 23:45
#32

กรวดน้ำ

บุรุษชุดขาวใส่แว่น ท่านกำลังถ่ายรูปใคร น่ะ อะอะอะ


www.wantup.com/images/968_Kathin_Peejuke_162_.jpg

www.wantup.com/images/694_Kathin_Peejuke_163_.jpg

www.wantup.com/images/364_Kathin_Peejuke_164_.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 23:46
#33

รับศีล รับพร กันนะ

www.wantup.com/images/254_Kathin_Peejuke_165_.jpg

www.wantup.com/images/237_Kathin_Peejuke_166_.jpg

www.wantup.com/images/874_Kathin_Peejuke_167_.jpg

แก้ไขโดย bob เมื่อ 24-10-2009 23:57

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 23:49
#34

www.wantup.com/images/299_Kathin_Peejuke_168_.jpg


หลวงพ่อกำลังจะลงไปประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับญาติโยมที่รักและศรัทธาพี่จุก

วันนี้มากันแน่นวัด แถมมีแอบอยู่ข้างศาลาอีกจำนวนหนึ่ง อะอะอะ

www.wantup.com/images/499_Kathin_Peejuke_169_.jpg

www.wantup.com/images/401_Kathin_Peejuke_170_.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 23:51
#35

หลวงพ่อกำลังประพรมน้ำพระพุทธมนต์

ให้กับญาติโยมที่รักและศรัทธาพี่จุก


www.wantup.com/images/281_Kathin_Peejuke_171_.jpg

www.wantup.com/images/560_Kathin_Peejuke_172_.jpg

www.wantup.com/images/510_Kathin_Peejuke_173_.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 23:53
#36

ไม่ต้องบรรยายนะ

www.wantup.com/images/240_Kathin_Peejuke_176_.jpg

www.wantup.com/images/534_Kathin_Peejuke_180_.jpg

www.wantup.com/images/769_Kathin_Peejuke_182_.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 23:53
#37

www.wantup.com/images/903_Kathin_Peejuke_183_.jpg

www.wantup.com/images/485_Kathin_Peejuke_184_.jpg

www.wantup.com/images/800_Kathin_Peejuke_185_.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 24-10-2009 23:56
#38

www.wantup.com/images/530_Kathin_Peejuke_186_.jpg


แล้วก็เชิญธงสัญญลักษณ์แห่งการทอดกฐินขึ้น เพื่อแสดงให้รู้ว่า วัดนี้ได้รับกฐินแล้ว เป็นอันเสร็จพิธี
www.wantup.com/images/359_Kathin_Peejuke_197_.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 25-10-2009 00:29
#39

วัตถุมงคลที่แจกในงานวันนี้

สำหรับสมาชิคของเว็บวัดสวนหลวงดอทคอม

ทางวัดได้จัดมาให้ 5 ผืน เพื่อมาร่วมสนุกกัน

จะทำอย่างไรนั้น รอเว็บมาสเตอร์รูปหล่อประกาศออกมาอีกครั้งนะครับ


ด้านหน้า
www.wantup.com/images/390_Flag1.jpg

ด้านหลัง
www.wantup.com/images/388_Flag2.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 25-10-2009 00:35
#40

อ้าววววววววววลืมมมมมมมมมมมบอก

ยอดเงินทำบุญทอดกฐิน เป็นเงิน 1,142,941.25

ยอดเงินทำบุญทอดผ้าป่า เป็นเงิน 159,850.-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,302,791.25(หนึ่งล้านสามแสนสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)

แก้ไขโดย bob เมื่อ 25-10-2009 00:36

โพสโดย bob เมื่อ 25-10-2009 00:39
#41

มาดูบรรยากาศ ระหว่างรอพิธีทอดกฐินกันบ้าง

ทัวร์ ขสมก.คันแรก เขตการเดินรถที่3 ก็มาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย


www.wantup.com/images/811_Kathin_Peejuke_44_.jpg

www.wantup.com/images/912_Kathin_Peejuke_45_.jpg

www.wantup.com/images/342_Kathin_Peejuke_46_.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 25-10-2009 00:43
#42

ใครเป็นใคร ดูกันเองละกันนะ

www.wantup.com/images/426_Kathin_Peejuke_51_.jpg

www.wantup.com/images/152_Kathin_Peejuke_61_.jpg

www.wantup.com/images/849_Kathin_Peejuke_63_.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 25-10-2009 00:49
#43

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด สมุทรสงคราม ของ ขสมก.เขตการเดินรถที่ 1 มาร่วมบุญอีก 2 คน

www.wantup.com/images/451_Kathin_Peejuke_65_.jpg

www.wantup.com/images/264_Kathin_Peejuke_68_.jpg

www.wantup.com/images/861_Kathin_Peejuke_55_.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 25-10-2009 00:51
#44

ไม่มีคำบรรยาย

www.wantup.com/images/442_Kathin_Peejuke_67_.jpg

www.wantup.com/images/396_Kathin_Peejuke_68_.jpg

www.wantup.com/images/756_Kathin_Peejuke_53_.jpg

โพสโดย bob เมื่อ 25-10-2009 01:03
#45

อัพเดทททททททททททท

วันนี้เรือปั้นจั่นที่จะตอกเข็มทำท่าเรือของวัดได้เข้ามาแล้ว

คาดว่าไม่เกิน 3 วันน่าจะตอกเข็มที่เกะกะกีดขวางทางจราจรแล้วเสร็จ

หลังจากทำท่าเทียบเรือเสร็จแล้ว จะมีโครงการอะไรขออุบไว้ก่อนนะ

เอาไว้แน่นอนแล้วจะมาโพสต์บอกอีกครั้ง

www.wantup.com/images/877_Kathin_Peejuke_48_.jpg
www.wantup.com/images/870_Kathin_Peejuke_50_.jpg
www.wantup.com/images/998_Kathin_Peejuke_49_.jpg


พิพิทธภัณฑ์เรือ หน้าวัด
www.wantup.com/images/409_Kathin_Peejuke_201_.jpg

ใคร
www.wantup.com/images/582_Kathin_Peejuke_33_.jpg

แก้ไขโดย bob เมื่อ 25-10-2009 01:04